Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Liz April Wijma
Plaats UITHUIZERMEEDEN
Datum 4 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Voor de uitrol van het 5G netwerk is degelijk en goed onderzoek nodig dat aantoont dat het veilig is voor mens, dier en natuur.
Anders tel je naar mijn idee teveel risico bloot aan al het leven op aarde. Dat is onverantwoord!
Het is ook niet mogelijk om niet te kiezen voor dit netwerk, wat het nog schadelijker maakt, ook voor de nieuwe generatie.
Er zijn al landen/steden die het opnemen voor de burgers en kiezen om het niet te doen. Waarom gaat Nederland onverstoorbaar door met de aanleg/tests plus bomenkap?? Dit is ons LEVEN, onze AARDE! Waar er maar één van is.
Wake up!
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht