Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Pixel Stereography (Ir. C.J.H. Holten)
Plaats Capelle aan den IJssel
Datum 4 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Geachte beleidsmakers en bestuurders,

Wie van jullie kan mij een de onderzoeksresultaten van een onafhankelijk onderzoek voorleggen,
waarin staat dat de stralingsbelasting van het 5G netwerk geen enkel risico veroorzaakt voor uw en mijn gezondheid?

Wat is er belangrijker dan gezondheid?
En wat geeft u het recht om zonder onderzoek de gezondheid van de gehele bevolking op het spel te zetten?

Graag verneem ik uw reactie,
Ir. C.J.H Holten


Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht