Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Willem Houtman
Plaats Amsterdam
Datum 2 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Daar de 5G-technology nauwelijks getest is op de effecten op de natuur en volksgezondheid en er vele wetenschappers aan de alarmbel getrokken hebben is het absoluut onverantwoord ( zacht gezegd) om de deze 5G op dit moment de implementeren. Daarnaast is het volslagen onredelijk gemeenten en burger op voorhand elke zeggenschap over deze implementatie te ontnemen. Dit soort handelswijzen zijn m.i. irrationeel en in strijd met de grondwet en mogelijk een subtiele poging tot genocide. Ik eis dat de uitrol van 5G wordt stilgelegd totdat degelijk onderzoek door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties heeft plaatsgevonden.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht