Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam L. Bischoff Tulleken
Plaats Houten
Datum 7 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik en met mij tienduizenden mensen wereldwijd, maak me zorgen over de zeer onzorgvuldige introductie van het nieuwe 5G netwerk door de overheid ( honderden malen krachtigere digitale snelweg ) in ons land. De zgn. "veilige" internationale stralingsnorm (zgn ICNIRP) die gehanteerd wordt dekt slechts een aspect van de stralingseffecten.

Er is wereldwijd géén enkele veiligheidstest gedaan naar de gezondheidseffecten hiervan, terwijl er wel degelijk negatieve gezondheidseffecten voor mens en planeet te verwachten zijn. Ook hebben mensen nu al gezondheidsklachten als gevolg van straling. Hoe kan het zijn dat de honderden wetenschappers die bezorgd zijn en verwijzen naar diverse studies over 2, 3 en 4G straling waaruit duidelijk blijkt dat er risico's zijn, niet meegenomen wordt. Er wordt blind gestaard op de mogelijkheden en niet wenselijke scenario's zijn duidelijk niet welkom.

Vóór de uitrol van 5G dient onomstotelijk en wetenschappelijk vastgesteld te worden dat 5G -ook en met name op de lange termijn- GEEN negatieve invloed heeft op de gezondheid.
Daarnaast strookt de wijze waarop de invoer van 5G van bovenaf wordt doorgeduwd en afgedwongen niet met een democratische samenleving. Derhalve maak ik bezwaar tegen de uitrol van 5G.

Mvg. Lidwina Bischoff Tulleken
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht