Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam M.C. Jonk-de Jong
Plaats Hoogkarspel
Datum 25 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
TEGEN om de volgende redenen:
1. overrulen van gemeenten, provincies en waterschappen om op o.a. lantaarns, overheidsgebouwen, reclameborden, bushokjes, antennes te plaatsen ...... In een democratisch land als Nederland?
2. 5G wil de overheid doordrukken zonder duidelijke berichtgeving zodat heel weinig mensen op de hoogte zijn en dan ook nog een heel moeilijk vindbare mogelijkheid om te reageren.
3. de gezondheidsrisico’s zijn volgens 2000 wetenschappers groot op mens, dier en natuur. Lapt onze overheid dat aan haar laars? Brussel, Genève en Florence, alsmede 26 staten in de Verenigde Staten hebben de uitrol om deze reden voorkomen.
4. een dicht netwerk van kleine antennes/ small cells omdat het bereik per antenne klein is. In de memorie van toelichting schrijft u dat “het straatbeeld in stadscentra ernstig verstoord kan worden”. Ook moeten “waar nodig glasvezelkabels aangelegd worden”.
5. Bomen blijken de straling te verstoren, zie https://www.surrey.ac.uk/sites/default/files/2018-03/white-paper-rural-5G-vision.pdf pagina 4 punt 3.1 Ik ben bang dat ten gevolge hiervan bomen gekapt gaan worden. In uw wetsvoorstel lees ik niet dat deze angst ongegrond is.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht