Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam A Wilting
Plaats Eindhoven
Datum 13 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Er is reeds door vooraanstaande wetenschappers aangetoond dat electromagnetische straling bijzonder schadelijk kan zijn voor onze gezondheid en dat van planten en dieren. Ik maak mij daarom in hoge mate zorgen over de plannen die op komst zijn om om grootschalig 5G uit te rollen, te meer daar dit gebeurt zonder onze consensus. Sterker nog we worden willens en wetens in het ongewisse gelaten omdat het gaat om economische belangen. Ik zeg NEE tegen 5G en dring aan op een maatschappelijke discussie en verder onderzoek.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht