Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam S.A. Dols
Plaats Assen
Datum 14 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Hiermee het verzoek om de uitrol van 5G stop te zetten. Er is niet 1 studie die de veiligheid bewijst.
Ik nodig u uit om een lezing van Dr. Debra Davis te lezen. Vast staat dat er onvoldoende onafhankelijk onderzoek naar de veiligheid is gedaan. Ook blijkt het criterium naar biothermische opwarming absoluut niet afdoende te zijn. Er is veel meer aan de hand. 5G is niet zomaar een vervolg op 4G om sneller filmpjes te downloaden. Er is sprake van een gehaal ander soort microgolven welke meteen gevolgen zullen hebben.
Zie ook het Voorzorgsbeginsel:
... een algemeen beginsel van gemeenschapsrecht, dat de bevoegde autoriteiten verplicht passende maatregelen te nemen om een aantal potentiele gevaren voor de volksgezondheid, de veiligheid en het milieu te voorkomen , waarbij aan de vereisten in verband met bescherming van deze belangen voorrang moet worden verleend boven economische belangen. Voorzover de gemeenschapsinstellingen op alle gebieden waarop zij optreden, verantwoordelijk zijn voor de bescherming van de volksgezondheid de veiligheid en het milieu, kan het voorzorgsbeginsel worden beschouwd als een autonoom beginsel dat voortvloeit uit bovengenoemde bepalingen van het Verdrag.
U voert een groot biologisch experiment uit over de hoofden van burgers. Stop ermee!
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht