Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam drs. ing. M. Meijs
Plaats Delfzijl
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik ben tegen de uitrol van het 5G netwerk om drie redenen:

1) Er is wetenschappelijk bewezen dat zowel de thermische als de non-thermische uitwerking van de niet-ioniserende straling die het 5G netwerk genereert in het potentieel zeer brede frequentiespectrum, zeer nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid van levende wezens.

2) Ondanks dat dit in de toekomst zou kunnen veranderen, is er op dit moment totaal geen technologische dan wel functionele noodzaak voor de uitrol van het 5G netwerk. Regeren is vooruit zien, maar dit zou nooit ten koste mogen gaan van de gezondheid en het welbevinden van levende wezens.

3) Mensen die last ondervinden van hoogfrequente niet-ioniserende gepulste stralingbronnen zullen door de implementatie van het 5G netwerk nog moeilijker dan nu het geval is een "stralingsarme locatie" kunnen vinden, doordat er gefaseerd zeer veel nieuwe antennes geplaatst zullen gaan worden.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht