Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Lucy sec (Coach en Editor LJM Arts)
Plaats Groningen
Datum 6 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Geachte Nederlandse overheid, AUB begint u niet aan de uitrol van 5G, mensen en dieren worden werkelijk ziek, planten en dieren gaan dood. Toont u alstublieft liefde en lef en doe als Zweden en Japan, zorg voor uw bevolking, en bescherm leven en welzijn van wie afhankelijk zijn van uw keuzes, bescherm uw burgers. Is mijn zielsdwingende appèl.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht