Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam P Annekoek
Plaats Wierden
Datum 28 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Setup boxen hoeft niet nodig te zijn. Regelen via software en TV apps. We hebben dat 5G netwerk niet nodig, Voor hi speed shit regelen we wel glasvezel, in grote delen in twente is alles al verglast zelfs de buitengebieden bij boederijen enzo,. dus 5g onnodig