Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam mevr. STW van 't Hoff
Plaats Breukelen
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Hier een belangrijk stuk over EHS (elektrohypersensitiviteit). in 'Straling 13 mli 2018': Naar schatting drie procent van de
mensen in onze samenleving ervaart gezondheidsklachten als gevolg van elektromagnetische
straling. Dat zijn in Nederland zo’n half miljoen mensen. Hoewel de medische wereld hier geen
verklaring voor heeft, geven steeds meer experts adviezen over bescherming tegen straling.
"De politiek zou voor stralingsvrije plekken moeten zorgen waar wij kunnen wonen.”
Daarom maak ik mij ernstige zorgen over 5G. Zowel voor mens en dier!
En wil ik dat er eerst meer onderzoek naar wordt gedaan voordat 5G zomaar uitgerold gaat worden.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht