Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Bs M Slomp
Plaats Groningen
Datum 9 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik ben tegen 5g.. zonder toestemming uitrol en gemeenten die geen inspraak hebben.. het is allang duidelijk en bewezen dat het schadelijk is. Het gaat om geld en niet om mensen. Wil geen proefkonijn zijn. Wie vraagt om het creëren van 5g en slimme apparaten? Er wordt een vraag gecreëerd, mogelijkheden voorgespiegeld als enige oplossing met meer techniek.. Ik ben erg low tech. Wil duurzaam en menselijk..