Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam J. Ardts
Plaats Eindhoven
Datum 5 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Beste lezer,

Ik vraag u en hoop dat u onderstaande vragen met aandacht wil lezen en wil meenemen in de verdere besluitvorming omtrent het Wetsvoorstel implementatie Telecomcode.

Allereerst begrijp ik het belang van de industrie en de Telecombedrijven om sneller internet te faciliteren in de vorm van 5g. In het wetsvoorstel wordt het probleem geschetst: "Het huidige kader voor elektronische communicatie loopt achter op de huidige technologische ontwikkelingen." Verder lees ik het volgende "Om ervoor te zorgen dat eindgebruikers van deze diensten ook worden beschermd wordt de reikwijdte van het begrip "elektronische communicatiedienst" aangepast. Het verbaasd mij dat hierbij niet wordt ingegaan op de mogelijke gevolgen/nadelen van 5G. Het voorstel omvat de voordelen van het versnellen van het internet. Mijn inziens wordt echter niet ingegaan op de mogelijke nadelen. Er zijn veel onderzoeken aanwezig waarbij wordt bevestigd dat 5G grote schadelijke gevolgen heeft voor de mens, dier en het milieu.
In het wetsvoorstel wordt het plaatsen van 5G antennes een plicht richting de overheid. Zijn er mogelijkheden om als burger invloed te hebben op het plaatsen hiervan in de eigen omgeving? Bijvoorbeeld d.m.v. bezwaar? Zijn er bijvoorbeeld 5G vrije zones waar bijvoorbeeld een buurt zeggenschap over heeft?
Zijn er mogelijkheden na invoer van de 5G om de 5G terug te draaien, dan wel in te perken? Heeft de overheid deze autorisatie? Of is de bevoegdheid en welwillendheid hiertoe afhankelijk van de Telecombedrijven? Loopt de overheid het risico's enorme schadeclaims van de Telecombedrijven wanneer zij de bevoegdheden wenst in te perken?
In het verleden is meermaals gebleken dat de invoering van een wet negatieve gevolgen heeft voor de maatschappij, voor de burger en daarom teruggedraaid diende te worden. Daarom vraag ik u bovenstaande zorgvuldig in overweging te nemen bij de besluitvorming.

Dank u wel voor uw aandacht.

Met vriendelijke groet,

Jantine Ardts

Bijlage