Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam drs. M.H. Bergman
Plaats Den Haag
Datum 1 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik ben er helemaal niet gerust op, dat de stralingsnormen, waarop de Gezondheidsraad zich baseert veilig zijn voor de volksgezondheid. Die normen gaan alleen over opwarmen van weefsels. In tal van wetenschappelijke artikelen staat beschreven dat straling ook hele andere effecten heeft op levende wezens.
Welk recht heeft de regering om die informatie allemaal aan de kant te schuiven en zich te beperken tot uitsluitend het opwarmingseffect. Hoe kan je als bestuurder willens en wetens de bevolking, inclusief jezelf en je eigen (klein)kinderen blootstellen aan stralingseffecten, die in een waslijst aan wetenschappelijke artikelen staat beschreven? Deskundigen hebben een tijdje geleden hun bezwaren ingediend bij de Europarlementariërs, maar ik zag pas een filmpje over Timmermans, die met zijn mond vol tanden stond te stuntelen bij journalistiek e vragen daarover. Hij had zich er niet in verdiept, en wist er eigenlijk niks meer van te zeggen, dan zich te beroepen op de niet gevaarlijke opwarmingseffecten en de normen die daaruit voortvloeien.
We maken Nederland wel rookvrij en beschermen de jeugd tegen alcohol, maar we gaan iedereen gewoon blootstellen aan ziekmakende straling van 5G, terwijl er nu al mensen zijn, die door gezondheidsklachten door 3G en 4G niet meer normaal kunnen functioneren in de maatschappij.
De overheid trekt zich niets aan van het lot van die mensen en zet oogkleppen op voor de mogelijke gevolgen van 5G op nog veel meer mensen.
In het buitenland zijn hier en daar bestuurders, die wel hun verantwoordelijkheid serieus nemen en op de rem gaan staan over de uitrol van 5G!
Hier lijkt het dat gezondheid een bijkomstig dingetje is, ondergeschikt aan economische en technische-vooruitgangsargumenten.
Neem het voorzorgsprincipe in acht en ga eerst eens bewijzen, dat 5G niet schadelijk is, als je verder kijkt dan alleen opwarmingseffecten.
Gaan we echt gewoon door met de uitrol tot we over 20 jaar geconfronteerd worden met de nare individuele gevolgen voor mensen en met de daaruit voortvloeiende maatschappelijke kosten? WAAROM?

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht