Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam T.A. Beek
Plaats Haarlem
Datum 28 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Het is absoluut gekkenwerk dat 5G uitgerold gaat worden zonder dat de veiligheid aangetoond is.
De telecomindustrie heeft afgelopen februari in de V.S. in een congressional testimony moeten verklaren dat er geen documenten zijn die de veiligheid aantonen.

De wetenschappelijke aanwijzingen voor schadelijke effecten zijn inmiddels overweldigend te noemen.
Ik noem deze recente meta-analyse, die als zeer goed en deugdelijk ontvangen is:
https://www.emfdata.org/en/documentations/detail?id=223&fbclid=IwAR3voqPkkcJ3WyucWmkqbIRZQrxuMG4VWSH2NtbBFmP6bJejCUXs4OJWg9w.

Dit soort zaken kunnen toch niet genegeerd worden, om zo economische belangen boven die van de gezondheid van mens, dier en planten gesteld te worden?
Daarom moet op z'n minst het voorzorgsbeginsel toegepast worden.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht