Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam drs. M. Willemsen
Plaats Eindhoven
Datum 9 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Aangezien er (NOG?!) geen referendum is gehouden, laat ik hier -en zometeen om Den Haag- mijn stem horen:
5G JA of NEE? Mij is niets gevraagd!
De democratie wordt hier met voeten getreden. Politiek: luister naar het publiek alsjeblieft!
En: 5G, ik zit er niet op te wachten! Meer data, meer snelheid, minder natuur, minder menselijkheid: geen aanlokkelijk vooruitzicht, dus NEE bedankt!