Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam 5G Nee F de Graaf
Plaats Opeinde
Datum 3 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
5G wordt ingevoerd zonder bewijs dat het onschadelijk is. Er is geen enkel onpartijdig onderzoek waaruit blijkt dat 5G veilig is voor onze gezondheid, planten en dieren, terwijl er al heel veel wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar straling van 2G, 3G en 4G, waaruit wel degelijk gezondheids­risico’s zijn gebleken. Dat zijn alarmerende signalen die de overheid steeds maar weer negeert. Het ‘koploper willen zijn’ en de economische belangen worden belangrijker gevonden, dan het ziek en kapot maken van alles wat leeft. Wij slaan daarmee hetzelfde pad in als toentertijd o.a. met tabak, asbest, lood in benzine, DDT en Röntgenstraling. Pas na vele jaren werd het duidelijk dat die schadelijk waren voor de gezondheid, die stoffen raakte "slechts" een deel van de bevolking. 5G raakt ons allemaal. Waarschuwingen van wetenschappelijke onderzoekers en deskundigen (en dit zijn toch echt wijze mensen...) worden in de wind geslagen: http://www.5gappeal.eu en Fred Woudenberg, Hoofd van de afdeling Gezondheid & Milieu van de GGD https://stralingsbewust.info/2018/07/10/ggd-pleit-voor-stralingsvrij-woongebied-en-behandelcentrum-voor-elektrogevoeligen/.

Het voorzorgsprincipe hoort toegepast te worden, maar dat gebeurt niet. Straling is niet selectief, het bereikt alles en iedereen: mensen, dieren en planten, er zal geen ontkomen aan zijn en maakt ALLES kapot: de aarde waarop ook u leeft...! De straling bereikt namelijk ook u, uw geliefden, uw kinderen, kleinkinderen, boezem vrienden. Wilt u dit? Werkelijk? Het is de grondwettelijk taak van de overheid om de burger te beschermen en niet de belangen van telecom bedrijven. En nu de gemeentes verplichten om mee te werken aan de uitrol van 5G? Kunt u zichzelf nog recht in de spiegel aankijken en zeggen dat u het belang van een IEDER voor ogen heeft? Het is totaal onverantwoord! U moest zich diep schamen! Ik stel daarom de telecombedrijven en de overheid aansprakelijk voor de gevolgen.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht