Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam T G Stortelder
Plaats Meppel
Datum 2 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ikzelf, mijn partner, mensen in mijn omgeving: wij zijn ZEER ONGERUST over diverse aspecten van 5G. Ten eerste, de hoeveelheid en het type straling (pulse array) dat anders en potentieel veel gevaarlijker is dan de oudere velden-technologie (zie https://www.wirelesseducationaction.org/dr-martin-pall/ bijvoorbeeld!) - en duizenden andere wetenschappelijke rapporten die er inmiddels wereldwijd gepubliceerd zijn.
In Groningen hebben we gezien dat onze vroede overheid de gevaren, risico's en schade door de gaswinning vele jarenlang heeft gebagatelisseerd. GEBEURT NU HETZELFDE MET 5G??

Naast 5G op zich is er het cumulatieve effect van 5G, slimme energiemeters en alle andere “smart” apparaten die het ons leven een stuk “makkelijker” moeten maken = alle een ernstige bedreiging voor zowel onze fysieke gezondheid als onze laatste restjes privacy.

Daarnaast is er de antennedichtheid alsmede de vernietiging van openbaar groen die blijkbaar nodig is om 5G-bereik te kunnen hebben. Er worden de laatste tijd bomen gekapt in een tempo waar ze in Brazilie jaloers op zouden zijn.
Het is daarbij van GROOT BELANG dat gemeentes NIET buitenspel mogen worden gezet - de lokale democratie is de basis voor vertrouwen in overheden!

Gezondheidschade is door overheden veel te weinig onderzocht. In de USA heeft de telecomindustrie zelfs in een congres-hearing moeten toegeven géén onderzoek te doen naar gevaren van 5G-straling. Dan zou vooreerst het voorzorgdbeginsel (Neurenberg-protocol) moeten gelden. EERST bewijs voor géén schade - maar dat is niet te leveren getuige de al bestaande en genoemde rapportage. Wat we moeten verwachten:
? vele vormen van kanker
? DNA schade
? klontering van bloedplaatjes
? hartritmestoornissen
? verstoringen zenuwstelsel
? chronische laaggradige ontstekingen
? verminderd concentratievermogen
Achtergrondfinfo oa. op: bit.ly/5G-appeal

De overheid baseert zich op stralingsnormen van 20 jaar geleden, waarvan de juistheid door wetenschappers zwaar in twijfel wordt getrokken. De normen zijn 20 jaar oud EN alleen gericht op thermische effecten - de biologische effecten worden hierbij volledig genegeerd.

Ten slotte
Wij willen wonen en we hebben het recht om te wonen in een veilige leefomgeving. De uitrol van 5G schendt dat recht op een grove wijze! DIT MOET STOPPEN!!
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht