Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Drs M. de Nood
Plaats Woerden
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Met dit voorstel ben ik het grondig oneens. Voordat volwassenen, kinderen, dieren en de natuur aan nog meer (ongevraagde en vaak ongewenste) elecromagnetische straling wordt blootgesteld wil ik eerst verzekerd zijn van onafhankelijk, eerlijk en betrouwbaar en bij voorkeur internationaal wetenschappelijk onderzoek naar 2G, 3G, 4G en 5G en hun gezondheidseffecten op alle levende organismen en een open en eerlijke, internationale/Europese publicatie van de bevindingen van dat onderzoek. Onafhankelijk betekent niet gefinancierd door de belanghebbenden. Pas als er een onomstotelijk bewijs is dat 5G geen schadelijke invloed heeft op de gezondheid en welzijn van mens, dier, natuur en milieu kan nagedacht worden over eventuele invoering ervan. Ik vind het schokkend dat er zonder dergelijk onderzoek wel grootschalige plannen in de maak zijn (en er ook al proeven hebben plaatsgevonden, vaak zonder medeweten van mensen die in het proefgebied wonen) om 5G uit te rollen. Wat vertel ik later aan mijn kinderen wanneer de schadelijke effecten onomkeerbaar bleken: ik heb het niet geweten? We hebben ons vrijwillig als proefkonijnen opgegeven en daarmee jullie, onze toekomst, erin meegesleurd?
Ik verzoek dan ook dringend om de uitrol van 5G per direct te stoppen en de normering van 2G, 3G en 4G te herzien. Ik maak mij grote zorgen om onze gezondheid, maar vooral die van onze kinderen.
Hier een reeks wetenschappelijke artikelen van gerenommeerde (internationale) wetenschappers:
– https://www.stopumts.nl/pdf/Genuis-Lipp2012-NL.pdf
– https://www.researchgate.net/publication/305689940_EUROPAEM_EMF_Guideline_2016_for_the_prevention_diagnosis_and_treatment_of_EMF-related_health_problems_and_illnesses
– http://www.ehs-mcs.org/fichiers/1454070991_Reliable_biomarkers.pdf
– https://vehs.be/wp-content/uploads/De-biologische-effecten-van-zwakke-elektromagnetische-velden-Dr.-Andrew-Goldsworthy-2012.pdf
– https://www.researchgate.net/publication/328436881_Response_to_Pall_Wi-Fi_is_an_important_threat_to_human_health
– https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht