Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam MsC S Groenendijk
Plaats Enschede
Datum 4 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Voor de uitrol van het 5G netwerk is onderzoek nodig dat aantoont dat het veilig is voor mens, dier en natuur.
Er zijn talloze wetenschappers die waarschuwen voor de schadelijke gevolgen.
Het is noodzakelijk dat de waarschuwingen serieus genomen worden. Het gaat niet alleen om opwarming van het lichaam, maar ook om DNA schade die uitgesloten dient te worden.

De positieve gevolgen zoals een snellere reactiemogelijkheid voor een ambulance wegen niet op tegen de schade die het 5G netwerk waarschijnlijk aanricht.
In bijvoorbeeld Frankrijk wordt de vervuiling en schadelijkheid van straling al erkent en wordt hierop actie ondernomen.

Zonder degelijk onderzoek, waarbij een meta-analyse gemaakt wordt en DNA schade wordt meegenomen is het onverantwoord om een 5G netwerk uit te rollen.
Dit getuigt van onbehoorlijk bestuur en is in strijd met de Nederlandse grondwet artikel 11 t. w. recht op onaantastbaarheid van het lichaam.

Het is ook niet mogelijk om niet te kiezen voor dit netwerk, wat het een nog schadelijkere zaak maakt en waardoor met name de kwetsbare groepen, zoals jonge kinderen geraakt zullen worden.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht