Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Drs K Medema
Plaats Utrecht
Datum 6 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Beste,
Ik ben ernstig bezorgd over de plannen voor de landelijke uitrol van 5G, die gevaarlijk is voor de algemene volksgezondheid, maar met de voorgestelde wijzigingen in de telecomwet ongehinderd kan gaan plaatsvinden, zonder dat gemeentes, burgers, belangenpartijen e.d. daar nog enige zeggenschap in hebben.
Ik ben tegen iedere plaatsing van 5G en tegen in gebruik neming van 5G. Ik ben ook tegen de testen die al met 5G plaats vinden.
Stop hier onmiddellijk mee.
Groet, Karin medema