Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam K9instinct.eu (Hr W Sterk)
Plaats Budel-schoot
Datum 10 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Voordat er een betreffend voorstel gedaan kan worden moet er eerst goed onderzoek gedaan worden door een onafhankelijke partij over de gevolgen van de gezondheid van mens en dier. Dit moet boven alles staan
Het heeft geen zin om snellere verbinden aan te leggen als je de mensen en dieren uitroeit of ziek maakt
Dan is het een economisch belang en dit mag niet ten kosten van de mensheid gaan.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht