Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam l.d. broersma
Plaats Hasselt
Datum 8 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Al vooruitlopend op de uitrol van 5G hebben gemeenten besloten de bomen te kappen. Dit gebeurt overigens wereldwijd. En dat tegelijkertijd met de klimaatcampagne en het CO2reductie streven. Dit valt sowieso niet te rijmen. Nu al wordt ons leefklimaat aangetast. De kale lanen in Amsterdam spreken boekdelen.

Dat TNO druk bezig is met het ondersteunen van deze uitrol van 5G laat zien dat het de overheid menens is. 5G, en de Amerikaanse president Trump heeft het ook al over 6G, is een systeem dat voortkomt uit het Militair Industrieel Complex. Ongetwijfeld kunnen er leuke dingen mee worden gedaan, maar de andere kant van de medaille is dat het ook een militaire functie kan hebben.

Ikzelf ben van mening dat deze doordrammende houding van de staat en de wijze waarop zij haar zin wil doordrijven (middels kaderwetgeving waarvoor goedkeuring nodig is en nadere invulling dmv maatregelen van bestuur, wat neerkomt op een mandaat voor de overheid) er grote belangen op het spel moeten staan. Daarbij valt op dat alles wat de regering met haar ambtenaren doet precies past binnen de richtlijnen van de UN, agenda 2021:
1 wereldregering, 1 wereldreligie en 1 wereldmunt

Om dat te bereiken is een digitale structuur nodig en 5G biedt die mogelijkheid.

Maar de bevolking wil het niet. En ik ,na alles wat ik hierover heb gelezen en in de praktijk met al die bomenkap heb kunnen aanschouwen, zeker niet.

In de voorgaande reacties zijn meer dan genoeg argumenten aangedragen om deze wet beslist te annuleren. Wanneer de politiek deze wet wel aanneemt beschouw ik dat als verraad aan het Nederlandse volk en een aanslag op het welbevinden van mens en dier.

Overigens merkte ik op dat deze tekst verdween op het moment dat ik een document uploadde. Ik heb het daarna opnieuw moeten plaatsen. Nu maar afwachten of het tevoorschijn komt nadat ik mijn commentaar heb verstuurd.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht