Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Drs V.M.M. Jabri
Plaats Zutphen
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik ben het niet eens met dit voorstel,
Ik wil eerst een onafhankelijk, eerlijk en betrouwbaar en bij voorkeur internationaal wetenschappelijk onderzoek naar 2G, 3G, 4G en 5G en hun gezondheidseffecten op alle levende organismen en een open en eerlijke, internationale/europese publicatie van de bevindingen van dat onderzoek.
Pas als er een onomstotelijk bewijs is dat 5G geen schadelijke invloed heeft op de gezondheid en welzijn van mens, dier, natuur en milieu kan nagedacht worden over invoering ervan.
Ik wil dat Nederland niet een marionet van de Europese Unie is en dat gemeenten ruimte hebben om stralingsvrije plekken voor electrogevoelige personen en hun families te creëren.
Ik verzoek dringend om op dit moment de uitrol van 5G te stoppen en de normering van 2G, 3G en 4G te herzien.
Tenslotte moet het recht op privacy behouden blijven.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht