Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Vereeniging allen zijn een (THEONOMIsch vakman Peter Teunissen)
Plaats Delfgauw
Datum 30 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
5G kan slechts worden uitgerold doordat commerciële partijen een contract opdringen aan klanten. Er is geen UCC wet noch een burgerlijke wet die het toestaat om een product aan iemand op te dringen. Een publieke wet zou dit zelfs strafbaar stellen, want niemand mag iemand anders schade of verlies toebrengen.
Diegenen die er aan meewerken, aangestuurd door hun verdien model of aangestuurd door hun domheid of hun azurische onmenswaardigheid, stel ik hierbij persoonlijk commercieel aansprakelijk voor elke vorm van schade aan mij. Gezondheid of anderzins die dit uitrollen van 5G bestraling voor mij en voor de mijne. Met zich mee zal brengen .
Honderdduizend euro per persoon per geval van schade zal
Ik in rekening brengen bij elke aanwijsbare uitvoerder en hun medewerkers die mij of de mijnen tegen mijn hier uitgesproken wil in zullen bestralen met hun 5G microgolven technocratie die zij ten behoeve van hun financiële diensten, of ten behoeve van spionage, Mindcontrol en andere militaire en civiele toepassingen zullen gebruiken. Bij deze heb ik u allen die hier in de eerste en tweede kamer der regering der Nederlanden, en elders, over beslist dit schriftelijk en openbaar doen weten.
Met vedische groet, ook namens de 1,2 miljard inneraarse bewoners die dit bezwaar tegen uw 5G uitrol ondersteunen , peter van Holland , vereeniging allen zijn een.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht