Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Mevr. P. Jansen
Plaats Gasteren
Datum 20 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Serieus maak ik me zorgen over de effecten van deze zgn uitrol voor mens en dier, en voor kinderen. Kinderen staan onder nog meer risico.
Ik wil geen zelfrijdende auto's, ik wil zelf in mijn koelkast kijken wat ik nodig heb. Ik wil dat elk mens en dier gezond en vrij kan leven, zonder de last van straling. Ik wil dat onze vertegenwoordigers in de eerste en tweede kamers zich serieuzer verdiepen in de risico's hiervan en zich niet mee laten slepen door de zogenaamde economische winst en eigen prestige door aanbieders en verspreiders.

Lees deze studie door Martin L. Pall, PhD
Professor Emeritus of Biochemistry and Basic Medical Sciences

Zeer makkelijk terug te vinden op simpel, maar voor sommigen zelfs al teveel, g3 netwerk.

5G Risk:
The Scientific Perspective
Compelling Evidence for Eight Distinct Types
of Great Harm Caused by Electromagnetic
Field (EMF) Exposures and the
Mechanism that Causes Them
Written and Compiled by
Martin L. Pall, PhD
Professor Emeritus of Biochemistry and Basic Medical Sciences
Washington State University
BA degree in Physics, Phi Beta Kappa, with honors, Johns Hopkins University;
PhD in Biochemistry & Genetics, Caltech.
martin_pall@wsu.edu
503-232-3883
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht