Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Nicky's Place (mevrouw N.J.M.H. van Olderen)
Plaats Haarlem
Datum 1 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik ben tegen de uitrol van 5G. In het belang van de gezondheid van de bevolking van Nederland is uitvoerig onderzoek nodig waaruit blijkt dat de gevolgen van de uitrol van het 5G netwerk niet schadelijk zijn voor de bevolking, de dieren en de natuur.
Daar wordt al uitvoerig onderzoek naar gedaan echter dit wordt door de ministeries genegeerd of niet opgemerkt dat dit wordt uitgevoerd.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht