Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Roelie van Os (Mw R.J. van Os)
Plaats Amsterdam
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik wil graag laten weten dat ik pertinent tegen de uitrol van het 5G- netwerk ben, omdat het absoluut niet voldoende is onderzocht wat de gevolgen van al deze straling zal zijn. Zelfs de effecten van 3G en 4G zijn niet voldoende onderzocht. Mensen hebben allerlei klachten en ziektes, bijvoorbeeld kanker of vormen van diabetes en hopen andere kwalen, die direct verband houden met de hoeveelheid straling waar mensen aan zijn blootgesteld. Dat is nu al zo, dat begon al met de invoering van het gebruik van de telex en telegraaf aan het begin van de vorige eeuw.

Met de verplichte invoering van het 5G-netwerk zijn er een aantal zeer verontrustende punten:
Allereerst de verplichting dat gemeenten 5G moeten invoeren - moeten!!! - zijn we soms in een dictatuur beland? Hierrmee wordt het eigen beslissingsrecht van gemeenten ondergraven, en dat is ten enenmale een ondermijning van onze democratie.

Ten tweede: met de uitrol van 5G zal overal, op elk mogelijk punt een antenne geplaatst gaan worden, er zal dus zowel voor mensen als elke andere vorm van leven geen ontkomen meer aan straling zijn. Is er bij het kabinet dan alleen maar oog voor economische belangen ten koste van de volksgezondheid, ten koste van het milieu, ten koste van het leven op aarde?
Nederland heeft het hoogste stralingsgehalte van Europa, Nederland wil koploper zijn m.b.t. digitalisering. Maar in feite is Nederland koploper wat betreft electro-smog en vernietiging van een leefbaar milieu.

Ik ben dus fel tegen het uitrollen van het 5G-netwerk en hoop dat het kabinet tot een helder bewustzijn komt en het plan niet gaat uitvoeren, tenzij er onomstotelijk bewijs geleverd wordt dat deze straling geen enkel gevaar zal opleveren voor de volksgezondheid en alles wat leeft.

En dit onderzoek had al veel eerder plaats moeten hebben, maar zoals zo vaak, holt het kabinet vrolijk achter de feiten aan en rent achter die eeuwige wortel van economische groei aan.
Hoe laten wij Nederland achter voor de komende generaties, wat voor soort mensen zullen we creeeren, als we dat straks nog kunnen, want het blijkt dat dit soort straling een zeer negatief effect heeft op de productie van sperma.
Wilt u werkelijk dat mensen nog zieker worden dan ze al zijn, wilt u werkelijk verantwoordelijk zijn voor de degeneratie van de mens?
Ik roep u toe: wordt wakker!! En stop met deze destructie!
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht