Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam M Swagerman
Plaats Rijswijk
Datum 9 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik zeg ook heel hard NEE tegen 5G!!
Er zijn nu al heel veel mensen waar ik er ook 1 van ben die al veel gezondheidsklachten door de huidige straling hebben.
Ik maak me heel erg zorgen over ons en onze kinderen wat betreft het 5G netwerk. Er zijn vele onderzoeken hiernaar gedaan en de overheid heeft de plicht om deze wetenschappelijke onderzoeken serieus te nemen! 5G mag er absoluut niet komen, het brengt de volksgezondheid in gevaar!!
Ook alle bomen die ervoor gekapt moeten worden is een grote schande!!
Ik hoop dat voorstanders eens wakker gaan worden en niet altijd maar meer en meer willen als het ten koste gaat van de volksgezondheid. Wees eens blij met wat we al allemaal hebben en kunnen!!!!
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht