Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Ik teken bezwaar Ms Boxem
Plaats Enschede
Datum 26 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik maak bezwaar tegen het uitrollen van het 5G netwerk. Ik stel de Overheid, Gemeenten en de telecombedrijven aansprakelijk voor mijn gezondheid wat door het draadloos netwerk kan zijn onstaan met een terugwerkende kracht vanaf mijn geboorte op 23-09-1972. Ook stel ik de Overheid, Gemeente en de telecombedrijven aansprakelijk voor verdere schade die mijn kinderen en hun kinderen krijgen in de toekomst door dit draadloos netwerk. Er is door alle partijen niet met mij transparant gecommuniceerd over de risico's hiervan. Ik wens niet op welke manier dan ook bloot te worden gesteld aan het 5G en 6G draadloos netwerk.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht