Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Mw Eveline den Boer
Plaats ROZENDAAL
Datum 1 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik vind dit wetsvoorstel een ondermijning van de democratie omdat het een commercieel(telecom) bedrijf de zeggenschap geeft over zaken die door gemeentebestuur(gekozen door de inwoners van die gemeente) behoren te worden beoordeeld en beslist.

Deze wet schept ook een precedent voor andere grote concerns die graag via wettelijk regelingen hun concurrentiepositie veilig zouden willen stellen.

Ik vind het wetsvoorstel bovendien misleidend omdat de indruk wordt gewekt dat met het plaatsen van de zenders het stralingsnetwerk klaar voor gebruik zou zijn.Het is echter bekend dat voor het goed functioneren ervan ook bomen moeten worden gekapt aangezien deze de straling belemmeren.Het is een terechte vrees dat ook voor deze ingrepen het telecombedrijf de normale gemeentelijke procedures zal kunnen omzeilen.
Het kappen van bomen is een aantasting van de leefomgeving,en bovendien strijdig met de klimaatdoelstellingen die o.a. gehaald moeten worden door het planten van zeer veel bomen.

De risico's voor de gezondheid van milieu,mens , en dier zijn aangetoond en zeer ernstig.
Met de uitkomsten van deze onderzoeken gaan overheden en beoordelingscommissies onzorgvuldig om.
Zie paper van Martin L. Pall PhD, 5G: Great risk for EU,US and internationalhealth-Compelling evidence for eight distinct types of great harm caused by EMF exposures and the mechanisms that causes them.

Het wetsvoorstel is discriminerend t.o.v. de grote groep mensen ,500 000 personen in Nederland alleen al, die nu al aantoonbaar klachten ondervindt van de huidige stralingsnetwerken.
Voor hen wordt Nederland na invoering van 5G een onleefbaar land.

Om bovengenoemde redenen verzoek ik met klem dit wetsvoorstel niet aan te nemen.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht