Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Mw H Kreeft
Plaats Den Haag
Datum 4 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik vind het onbegrijpelijk dat wij als burgers, zonder dat ons iets gevraagd wordt, blootgesteld gaan worden aan straling waarvan duidelijk is dat niemand echt weet wat de gevolgen voor de gezondheid van mensen zijn.
Er zijn genoeg wetenschappers en artsen die steekhoudende argumenten aandragen die er op wijzen dat het verstrekkende gevolgen kan hebben. Hoe kan het zijn dat een overheid dit zo maar aan de kant schuift en zakelijke belangen voorrang geeft. Is het niet de taak van de overheid om de burger te beschermen? In dit geval, waar er straks geen plaats meer is waar je er niet aan blootgesteld wordt, zou je toch mogen verwachten dat er eerst gedegen onderzoek wordt gedaan door een ONAFHANKELIJKE groep mensen en dat tot die tijd niet geëxperimenteerd wordt met iets waar zo veel mensen aan blootgesteld worden zonder dat men echt weet wat de risico's zijn.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht