Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam De heer (H. Feberwee)
Plaats Gouda
Datum 5 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
L.S.
Hierbij wil ik mijn grote bezorgdheid uiten over de invoering van 5G zonder toepassing van het Voorzorgsbeginsel. Bij de invoering van een nieuw geneesmiddel is dit ondenkbaar.
Er zijn serieuze aanwijzingen dat 5G de gezondheid van de burgers negatief gaat beïnvloeden. Mijn vrouw heeft nu al last van de straling van mobiele netwerken, laat staan met de invoering van 5G wanneer de straling nog intensiever gaat worden. In de Omgevingswet, waar de veiligheid en gezondheid van de burger een belangrijk onderwerp is, wordt het voorzorgsbeginsel ook genoemd. Bij de invoering van 5G wordt hier volledig aan voorbij gegaan terwijl voor de invoering eerst de invloed op de gezondheid onderzocht zou moeten worden. Zie de passage hieronder. Dat er geen onderzoek zou zijn gedaan naar de negatieve gevolgen van 5G is niet waar, gezien b.v. het document "International Appeal - Stop 5G on Earth and in Space" dat ik heb bijgevoegd als bijlage.
Ik dring bij deze bij de Overheid aan om de gezondheid en het welzijn van haar burgers serieus te nemen en meer onderzoek te doen voordat 5G definitief ingevoerd kan worden.

Uit: Omgevingswet in thema’s
De stelselherziening
Uitgediept – Min I en M nov. 2015
Rechtbank
Bij een andere botsproef over kwetsbare belangen staat
het onderwerp gezondheid centraal. In een van de twee
maatschappelijke doelstellingen staat expliciet vermeld dat de
Omgevingswet moet bijdragen ‘aan het bereiken en in stand
houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving’. Maar
hoe pas je dat in de praktijk toe? Een groot deel van de bijeenkomst
in Seats2Meet in Utrecht gaat over hoe je om kan gaan met het
voorzorgbeginsel. De meeste deelnemers zien dat als een nuttig
‘instrument’ om invloed te kunnen uitoefenen op ongewenste
situaties, ook al is er nog geen onomstotelijk wetenschappelijk
bewijs voor gezondheidsschade

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht