Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam nvt (T Palmen)
Plaats Maastricht
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
1) Zijn de mogelijke gevaren voor de volksgezondheid deugdelijk en onafhankelijk onderzocht? Zo ja, waar zijn de resultaten terug te vinden?
2) Waarom is het nodig nóg meer electrosmog in de publieke ruimte te pompen?
3) Waarom dient dit verplicht te worden uitgevoerd, zonder deugdelijke onderbouwing?
4) Waarom worden inwoners en burgers niet op de hoogte gehouden danwel geïnformeerd omtrent de implementatie van dit 5G-netwerk?
5) Waarom dient het 5G-netwerk uit publieke gelden te worden betaald terwijl de winsten privaat (dus van de providers) worden?
6) Is deze consultatie een oprechte poging om de mening van de burgers en betrokkenen te horen of een zoethoudertje voor de massa waar uiteindelijk toch niets mee wordt gedaan?

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht