Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Lukas Zillmer
Plaats Utrecht
Datum 4 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Stel je voor dat we in een wereld zouden leven die voor idereen werkt...
Stel je voor dat we in een maatschappij leven waar mensen verbonden, gezond en daarmee gelukkig met elkaar omgaan...
Stel je nu voor dat jij iets hebt bijgedragen om het tegenovergestelde, een zieke, disconnected en depressieve samenleving te creeren....
Wil je dat?

Ik denk van niet. Daarom stop aub met 5G omdat het ons gaat ziek maken. Het is alleen maar een kwestie van hoe snel en hoe erg. Wil je dat je familie en buren aandoen?
Of wil je meewerken aan een nieuwe wereld die kan voort bestaan ook als jij hier niet meer bent?
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht