Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Castle of Performing Arts (MFA J. de Boer)
Plaats Zutphen
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
De schade die 5g met zich mee zal brengen vanwege de straling voor mens, dier en natuur is onvoldoende onderzocht. We weten wel dat 4g slecht is voor de gezondheid en er veel mensen (over) gevoelig zijn voor straling. Ook dat vergeleken met andere Europese landen het stralingsniveau in NL het hoogste is, veel hoger dan bijv. in Zwitserland vanwege de gezondheid is toegestaan. Daarom ben ik tegen de invoer van 5G.
Daarnaast worden gemeenten buiten spel gezet, Denhaag bepaald i.p.v. de burger.
Ook dat vind ik zeer kwalijk. Elke gemeente en haar inwoners zouden zelf moeten kunnen kiezen. Ook vind ik dat het draagvlak onder burgers niet gemeten is, dat zou moeten worden onderzocht. Nogmaals ik ben tegen invoer van 5G.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht