Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam J. Hoitink
Plaats Godlinze
Datum 7 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Het hele 5-G gebeuren moet nu worden gestopt, zowel de (openbare) experimenten als ook de verdere uitrol ervan.
De reden daarvoor is dat heel veel onpartijdig onderzoek aantoont dat er enorme gevaren aan verbonden zijn.
De gemeenten mogen dus ook zeker niet verplicht worden er hoe dan ook aan mee te werken.
Onze gezondheid, zowel lichamelijk als geestelijk (!), mag er niet onder lijden.
De overheid heeft een zorgplicht, en de commerciële belangen van marktpartijen mogen niet zwaarder wegen. Bij twijfel over de risico’s mag er niet door gegaan worden; en twijfel is er, risico’s zijn er ook.
Verder zijn meerdere deskundigen (bron Internet, e.a.) van mening dat 5-G niet eens nodig is voor normale burgerlijke toepassingen. Een beroep op technische vooruitgang heeft helaas niets te doen met gezondheid en veiligheid.
Het is dan uiterst beangstigend te bedenken waarom dit alles met zoveel geweld en haast doorgedrukt zou moeten worden.
Gelukkig zijn er meerdere landen en / of steden die 5-G niet willen.
Nederland moet die voorbeelden volgen, en laten zien dat er grenzen zijn, zelfs in Europa.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht