Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam J.M.J. Jonk
Plaats Hoogkarspel
Datum 9 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik wil reageren op het Wetsvoorstel implementatie Telecomcode, maar vraag mij af of dit wel mogelijk is via deze pagina. De vraag hierboven gaat specifiek over artikel 113, derde lid van de Telecomcode en gaat over de mogelijkheid om digitale televisie-apparatuur terug te kunnen geven. Dit geeft direct al aan hoe ondoorzichtig de hele procedure is. Het is onbegrijpelijk dat deze tekst op deze pagina staat. Je zou bijna zeggen dat het met opzet is gebeurd.

Ik ben overvallen door de implementatie van de Europese richtlijn. Deze richtlijn is op 11 december 2018 aangenomen en heeft verregaande gevolgen. Je zou verwachten dat de overheid een uitgebreide campagne organiseert om de burger hierover in te lichten. Ik heb er niets van gezien en gehoord.

Mijn bezwaren zijn als volgt:

- Is mogelijk schadelijk voor mens, flora en fauna
Straling kan schadelijk zijn voor de gezondheid. In de Europese richtlijn wordt er regelmatig op gewezen dat maatregelen moeten worden genomen om schade te voorkomen. Kan ik erop vertrouwen dat bij de uitrol elke keer nagegaan wordt dat de maximale waarden niet worden overschreden? Wie gaat dit controleren?
- Verloopt ondemocratisch
- Overheden worden verplicht aan de uitrol mee te doen.
- Verloopt niet transparant
- Wordt een planologische nachtmerrie
- Is strijdig met de klimaatdoelstelling
- Is in strijd met de grondwet
- Is het allemaal wel nodig?

Jan Jonk