Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam dhr. A Houmes
Plaats Middelburg
Datum 5 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Geachte overheid,
Dank u dat we kunnen reageren op zo'n belangrijke zaak, nml.: 5G. In uw beschrijving missen we dat 5G en andere straling zeer schadelijk is voor de gezondheid van de mensen, kinderen, dieren en planten, de fauna en flora. Ja dat er zelfs bomen voor 5G zouden moeten gekapt worden. Aan de andere kant moet van alles gedaan worden om de CO2 enz. omlaag te krijgen en nu zou 5G wat energieslurpend is doorgang gaan vinden.
Ook verplicht de overheid gemeenten om 5G door te drukken. M'n vraag is: "Zoudt u eerst willen onderzoeken hoe de zeer schadelijke straling onschadelijk gemaakt kunnen worden ? Niemand kan zonder te leugenen zeggen dat straling geen kwaad kan. Zelfs de hoeveelheid straling die in NL toegestaan is is vele malen hoger dan andere landen. Graag zien we dat hierin democraties overleg en stemming op bases van feiten zal gaan plaatsvinden. De onderbouwde en onderzochte schadelijke effecten van straling moeten niet afgedaan worden als niet volledig of dat andere onderzoeken geen schadelijk effecten beschrijven. Het ligt er dik op dat die onderzoeken dan gedaan zijn in opdracht van de providers en bedrijven die er financieel beter van worden.
Om de gemeenten te verplichten klopt er iets niet, dan wordt er over de hoofden "wat" doorgedrukt wat niet door de beugel kan.

Geachte overheid, we vragen u om het 5G en andere gevaarlijke straling afgevende apparatuur zo te laten maken dat de straling geen gevaar meer
oplevert voor de gezondheid.
Met vriendelijke groet, A. Houmes.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht