Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam M. Waller
Plaats Halen
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik ben het er fel op tegen dat 5G wordt ingevoerd terwijl er geen goed onderzoek is gedaan naar de effecten ervan op de gezondheid van mens en dier. Ook de effecten op de natuur Zijn niet goed bekend. Vanwaar die haast.
Gaat de gezondheid van de aarde en bewoners niet voor alles? Van de huidige straling hebben al veel mensen last en tast hun gezondheid aan. Ik vraag u met klem om uitstel totdat e.e.a. Goed is onderzocht.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht