Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam I. F. M. Schlepper
Plaats Losser
Datum 9 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Heb geen document toegevoegd, dit hebben anderen voor mij al gedaan en hoop op enkele vragen dan ook duidelijke antwoorden te krijgen. Deze vraag gaat alleen over het huren of kopen van apparatuur en of er kosten aan verbonden zijn. Deze vraag lijkt me vrij overbodig als provincies verplicht worden om aan deze 5G uitrol mee te doen en de burger geen enkele kans meer heeft om deze waanzin tegen te houden. Het is dan ook uiterst beschamend om aan huur of koop apparatuur te denken, terwijl de meerderheid aan eigen leven denkt. 5G is een wapen, dit werd al door de russen op veel mindere capaciteit getest. Dit alles is bekend, tenzij je mensen hebt die niet weten wat 5G is (helaas zijn dit er heel veel). 4G heeft al uitgewezen dat het een gevaar voor de gezondheid is, maar daar wordt volledig aan voorbij gegaan. Mijn vraag zou dus eerder zijn: Moet ik dit met mijn leven betalen ? In bushokjes, lantarens, alle denkbare apparatuur etc etc etc worden gemeenten ''verplicht'' om mee te werken. Huur of koop en kosten is een vraag die alles aan kritiek uitsluit. Tegen die tijd kunnen we al niet meer betalen, zij het door een verminderd denk vermogen, ziektes, dna verandering en ga zo maar door.... Mensenrechten,leefbaarheid, alles verleden tijd.