Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam J. Rijsdijk
Plaats Ridderkerk
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Start pas met de brede uitrol van het 5G-netwerk als gezondheidsrisico's zijn uitgesloten. Van asbest werd eerst ook gezegd dat het niet schadelijk was voor de gezondheid, maar inmiddels weten we beter. Hanteer strengere normen dan waar de Europese Unie van uitgaat. Europese normen zijn vaak minimumnormen en het kan beslist geen kwaad om daar (ruim) onder te gaan zitten en aanvullende maatregelen te nemen. Net zoals andere landen dat doen. En geef burgers en lokale overheden de ruimte voor lokaal maatwerk en de mogelijkheid om passende randvoorwaarden te kunnen stellen aan de plaatsing van antennes in hun buurt of gemeente.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht