Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam mej. Y.L Pan
Plaats Amsterdam
Datum 9 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik ben tegen 5G want het is niet gezond voor de natuur en mensen. Het wordt een forse verhoging van het de stralingsbelasting voor ons allemaal. Er zijn nu al een aantal mensen die overgevoelig zijn voor straling. Denk aan hoofdpijn en migraine, huidklachten, slaapproblemen, vage pijnklachten als ze in de buurt van stralingsbronnen zijn, overprikkeld raken, ziek worden en algemene malaise. Diabetes en Fibromyalgie verergert door straling.
Ons word niets gevraagd over of we dat wel willen. Er zijn genoeg onderzoeken die bewijzen dat 5G onveilig is, door artsen, wetenschappers ect.
De onderzoeken die z.g gedaan zijn waar veilig de uitkomst is, focussen alleen op de opwarming van mensen, niet op DNA schade, enzymen, of functioneren. (hoofdpijn, paniek, malaise) De ministerie van volksgezondheid word niet geraadpleegt.