Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam H.G.J. Meursing
Plaats Huis ter Heide
Datum 7 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Onder 3 staat iets over ‘bescherming’.
Ook wordt het plaatsen van apparatuur genoemd. In onze directe omgeving, bushokjes O.a.

Er is geen enkel onafhankelijk onderzoek gedaan naar de werking van de electromagnetische straling die vele malen sterker zal zijn als 5G uitgerold wordt. Een onderzoek naar de uitwerking op de temperatuur is er, ‘geruststellend’, kan dat genoemd worden. Zo vat men het op. Onterecht want het hangt samen met het elektromagnetisme.
Echter, ik voel mij onbeschermd en zelfs zeer BEDREIGD door deze ontwikkelingen.

Ook is deze INTERNETCONSULTATIE veel te ingewikkeld en dus onbegrijpelijk voor mij, gewone burger.
Ik hoop dat mijn inbreng ergens terecht komt en ik zal daar zeker over geïnformeerd willen worden.