Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Aron Klem
Plaats Baarn
Datum 8 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik maak mij ernstige zorgen over de mogelijke uitrol van het G5 netwerk.
Helaas krijgt het verhogen van het niveau van welvaart nog steeds een hogere prioriteit dan het verhogen van het niveau van welzijn.
Uit eigen ervaring kan ik vertellen dat door de aanwezigheid van de G4 masten mijn leefgebied in de loop der jaren enorm verkleind is. De straling veroorzaakt en verergerd gezondheidsklachten, onder andere doordat door ziekte mijn zenuwstelsel is aangetast en mijn lichaam meer kwetsbaar is voor straling. Er zijn nu al amper stralingsvrije zone's. Hoe ziet dat er in de toekomst uit?
Naast mij staan er in Nederland maar liefst 9 miljoen mensen als chronisch ziek geregistreerd. In de praktijk zullen er veel meer mensen met een chronische ziekte leven. Dan is er toch wel degelijk iets aan de hand in Nederland?
Dit schrijf ik niet allemaal toe aan straling, maar met de mogelijke uitrol van het G5 netwerk zullen honderdduizenden van ons, maar waarschijnlijk miljoenen inwoners van Nederland zeer hoogst waarschijnlijk te maken krijgen met een achteruitgang van de kwaliteit van leven.
Op dit moment worden de gevolgen/gezondheidsklachten veroorzaakt door straling en electro-smog veelal toegeschreven aan gangbare aandoeningen en/of stoornissen.
Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat straling wel degelijk (ernstige) negatieve gevolgen heeft voor het al het leven, dus ook voor de mens.
Verdiept u zich alstubleift nog iets verder in de de materie, en denk daarbij ook aan de toekomst van uw eigen kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
De mensen welke op dit moment met gezondheidsklachten te maken hebben als direct of indirect gevolg van straling zijn niet allemaal in staat om zich te laten horen. En de partijen welke juist baat hebben bij het uitrollen van het G5 netwerk zijn juist in staat om zich heel duidelijk te laten horen.
Alstublieft, luister naar uw hart, denk aan uw dierbaren en verdiep u in zowel de positieve kanten én de negatieve kanten.
En persoonlijk maak ik mij zorgen over de kwaliteit van mijn leven; waar moet ik straks gaan wonen, en bij wie kan ik aankloppen om verhaal te halen; wie is verantwoordelijk voor de gevolgen van mogelijke aanwezigheid van het G5 netwerk?
Hartelijk bedankt voor uw aandacht.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht