Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam CHM Derks
Plaats Woudenberg
Datum 15 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik wil zo min mogelijk straling in huis en liefst ook op straat. Niet via de televisie, noch computer of telefoon wil ik deze 5G straling binnen krijgen in huis. De gezondheidsrisico's voor mensen, dieren en de natuur zijn groot. Zeker op de lange duur. Daar is door de overheid onvoldoende naar gekeken. Het streven van de regering om als een van de eerste de 5G uit te rollen over Nederland is groter dan gedegen onderzoek. En een slager die zijn eigen vlees keurt is absoluut geen goed idee. Hier zijn neutralen, onafhankelijke en deskundigen voor nodig.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht