Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam A. Huisman
Plaats Zeist
Datum 20 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik, als soevereine mens en bewoner van de planeet Aarde, spreek mij uit TEGEN de implementatie van 5G, Internet of Things technologie en elke andere technologie die bewezen schade toebrengt aan de gezondheid van mens, dier en milieu en inbreuk doet op de privacy, veiligheid en soevereiniteit van de mens van deze aarde. Ik beroep mij op mijn Goddelijke kracht om degenen die achter dergelijke besluiten en wetsvoorstellen zitten aansprakelijk te stellen voor een bedrag van 100 biljoen euro per seconde (of het equivalent aan goud) vanaf de dag van implementatie van bovengenoemde technologie voor de schade (op gezondheid, privacy en soevereiniteit) die mij en mijn milieu hiermee wordt toegebracht en om
https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal
https://humansovereignty.org