Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam P van Borrendam
Plaats Haarlem
Datum 8 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik ben tegen het invoeren van 5G, en al helemaal tegen het verplicht stellen van gemeentes om hieraan mee te werken. Dit is geen democratie. Er zijn wereldwijd vele geleerden die waarschuwen tegen de schadelijke gezondheidseffecten van 5G. Er zijn wereldwijd ook steden die weigeren 5G in te voeren, waaronder Brussel! Dat moet toch betekenis hebben. Ik wil dat er eerst grootschalig onderzoek naar 5G wordt gedaan voordat overwogen wordt om het in te voeren. Nu zijn we allemaal verplicht en ongewild proefkonijn. En dat alleen voor techniek die de meeste mensen niet interessant en wenselijk vinden. De Nederlandse regering wil voorop lopen, het gaat hier om geld en prestige, ten koste van onze gezondheid en die van onze kinderen. Schandalig. Onmiddellijk stop zetten, alle plannen, en eerst uitgebreid en degelijk onderzoek doen, natuurlijk niet gefinancierd door de Telecom sektor!
Het meest verschrikkelijk vind ik dat ik gedwongen wordt deze stralingsbelasting ongewenst te ondergaan. Omdat het hele land verplicht wordt mee te werken. Dat is dictatuur. Ik dacht dat ik in een vrij en democratisch land leefde, waar ik mijn eigen keuzes kon maken betreffende mijn gezondheid. Als we met dit soort verplichte ellende beginnen, is het eind zoek.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht