Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Z. Thönnissen
Plaats HAARLEM
Datum 9 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik vraag mij af hoe de vele hypergevoelige mensen die in onze maatschappij en wereld leven en functioneren zich zullen moeten handhaven zonder in grote gezondheidsproblemen te komen, problemen die zich uiten in m.n. zware vermoeidheids- en uitputtingsklachten, die weer leiden tot andere chronische kwalen en ziektes... Gaat de overheid deze mensen met vakantie sturen, d.w.z. minstens 20 procent van de nederlandse bevolking, zowel jong als oud?!

Bijlage