Wetsvoorstel implementatie Telecomcode

Reactie

Naam Hof van Craeck (Henk en Joke Kraakman)
Plaats Bergen NH
Datum 9 september 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Ik ben tegen de uitrol van het 5G netwerk. Erg veel mensen ondervinden nu al hinder van draadloze communicatie en er zijn vele wetenschappers die waarschuwen voor de gevaren van 5G. Er zijn vele onderzoeken hiernaar gedaan en de overheid heeft de plicht om deze wetenschappelijke onderzoeken serieus te nemen. 5G mag er absoluut niet komen, het brengt de volksgezondheid in gevaar en ik maak me grote zorgen om de gezondheid van onze kinderen.
5G moet worden tegen gehouden! Ik zeg NEE tegen 5G!!!!

Bijlage